Kategoria: Baza wiedzy

Financial expert checking documents with charts

Ocena punktowa BIK, czym jest scoring?

Każdy bank, rozpatrując wniosek kredytowy, przeprowadza wnikliwą weryfikację klienta. Analizuje jego sytuację finansową, zatrudnienie, rodzaj umowy, wiek, wykształcenie, stan cywilny, […]
Read more
© Copyright Ambulatorium Kredytowe | MB Consulting