Uzupełnij dane poniżej - pomoże nam to szybciej rozpatrzyć możliwości przyznania kredytu.
Rodzaj nieruchomości
    Jestem:
    Rodzaj umowy
    Czy występują zajęcia komornicze lub potrącenia z ZUS?
    Czy posiadasz stałych zleceniobiorców?
    Czy posiadasz umowy pisemne ze zleceniobiorcami?