Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym – czy jest potrzebne?

>>
Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym – czy jest potrzebne?

Jedni powiedzą, że lepiej żyć chwilą i nie zamartwiać się na przyszłość, inni, że dom powinien stanowić fundament bezpieczeństwa rodziny, która z kolei jest najważniejsza w życiu i w związku i trzeba ją zabezpieczać. Czy pierwsi są zbyt lekceważący, a drudzy zanadto lękowi to już inna kwestia. Ważne, że kredyt hipoteczny to zobowiązanie na lata, a w tym czasie może stać się wiele.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – czy jest konieczne?

W gruncie rzeczy ubezpieczenia na życie nie są obowiązkowe. O ile, chociażby w przypadku ubezpieczeń OC pojazdów chodzi o ochronę pasażerów, mienia czy pieszych, o tyle ubezpieczenia na życie dotyczą wyłącznie nas i to my decydujemy, czy na wypadek naszej śmierci, czy trwałego inwalidztwa chcemy zabezpieczyć samych siebie i bliskich. Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym to jednak zabezpieczenie nie tylko dla nas, ale też dla banku, stąd nie bądźmy zaskoczeni, że instytucja  zachęca do wykupu takiego ubezpieczenia. Zachęca, ale czasem tego oczekuje, żeby nie powiedzieć, że zmusza, a służy to temu, by spłatę zobowiązania zaciągniętego na lata zabezpieczyć na wypadek przykrych zdarzeń, jakie mogą spotkać kredytobiorcę. Jeśli decydujemy się na tego typu ubezpieczenie mamy dwie możliwości.

Albo możemy skorzystać z oferty banku, który wtedy w naszym imieniu wykupi polisę na życie przy hipotecznym kredycie, albo możemy niezależnie zawrzeć umowę z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, ale w takim wypadku musi być dokonana cesja, co oznacza, że prawa do ubezpieczenia, a tym samym odszkodowania przeniesione zostają na rzecz banku. Ze środków uzyskanych z ubezpieczenia bank może spłacić całość lub część kredytu, wszystko zależy, na jaką sumę kredytobiorca wykupi ubezpieczenie. Przeważnie polisy na życie pokrywają około 25% kredytu. Pozostałą część lub w przypadku braku polisy na życie, całość muszą spłacić spadkobiercy w sytuacji śmierci kredytobiorcy. W przeciwnym razie stracą nieruchomość, na którą zaciągnięty był kredyt.

Jak działa tego rodzaju ubezpieczenie?

Od tego, na jaki pakiet ubezpieczenia na życie do kredytu hipotecznego się zdecydujemy, będzie zależało, co nam czy naszym bliskim zagwarantuje. Jeśli polisa zabezpiecza na wypadek śmierci, oznacza to, że spadkobierca nie dziedziczy długu, albo odziedziczy tylko część. W przypadku, gdy do spłaty nie zostało już wiele, a suma odszkodowania przewyższa pozostałą sumę kredytu, resztę pieniędzy otrzymają spadkobiercy. Jeśli pakiet ubezpieczeniowy dotyczy też trwałego inwalidztwa uniemożliwiającego spłatę kredytu w związku z niemożnością kontynuowania pracy zawodowej, kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania swojego stanu zdrowia. Wtedy to ubezpieczyciel odpowiedzialny jest za spłatę reszty zadłużenia. W przypadku, gdy polisa obejmuje tylko śmierć, kredytobiorca, pomimo sytuacji zdrowotnej nadal zobowiązany jest spłacać kredyt.

Polisa może też dotyczyć  niezdolności do pracy, co jednak nie dotyczy stwierdzenia trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ale w efekcie ciężkich chorób, z którymi może zmagać się kredytobiorca. Można wykupić też taki rodzaj polisy, w której zabezpieczymy się na wypadek utraty pracy nie z naszej winy. Ubezpieczyciel wówczas bierze na siebie spłatę kilku najbliższych rat na czas, gdy poszukujemy nowej pracy. Przeważnie dotyczy to umów o pracę na czas nieokreślony, ale nie tylko. Wszystko bowiem zależy od potrzeb kredytobiorcy. Im więcej rozszerzeń w polisie, tym składka większa, ale też większe zabezpieczenia i szansa na wypłacenie świadczenia.

Śmierć ubezpieczonego – jak wygląda dalsza spłata kredytu?

Tu znaczenie ma fakt, czy kredytobiorca zaciągał kredyt sam, czy istnieją współkredytobiorcy. Jeśli kredyt był jedynie na osobę, która właśnie zmarła, to w zależności od tego czy miała ona polisę na życie przy kredycie hipotecznym, czy nie, będzie dla spadkobierców jasne, w jakiej sumie zobowiązanie spłaty na nich przechodzi. Jeśli polisa pokrywała całość zadłużenia, otrzymują w spadku nieruchomość wolną od zadłużenia. Gdy polisa dotyczy tylko części kredytu, cała reszta do spłaty przypadnie spadkobiercom. Mogą oni oczywiście odmówić przyjęcia spadku, co zwolni ich z jakichkolwiek kosztów. W przypadku, kiedy jest współkredytobiorca to na niego przechodzi obowiązek spłaty kredytu. Gdy kredyt brała para niepozostająca w związku małżeńskim, za zadłużenie odpowiedzialni mogą być też inni spadkobiercy zmarłego. Jeśli kredytobiorca nie posiadał ubezpieczenia na życie do kredytu hipotecznego, bank oczekuje od drugiego kredytobiorcy spłaty zadłużenia. Kiedy są inni spadkobiercy, którzy decydują się przyjąć spadek, bank podpisuje z nimi stosowne aneksy do umowy kredytowej, czyniąc ich również odpowiedzialnymi za sumę kredytu adekwatną do ustalonej masy spadkowej.

Przeczytaj też: Jak wykreślić współkredytobiorcę z kredytu hipotecznego i w jakiej sytuacji można to zrobić?

Czy ubezpieczenie hipoteki przy kredycie jest niezbędne?

Z prawnego punktu widzenia nie jest to koniecznością, ale istnieje też punkt widzenia bardziej etyczny związany z dojrzałością i odpowiedzialnością. Patrząc z tej perspektywy, wiele specjalistów bankowych czy ubezpieczeniowych na podstawie różnych doświadczeń twierdzi, że ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego powinno być obowiązkowe. W razie nieszczęśliwych wypadków powinno się zabezpieczyć najbliższych od konsekwencji naszych finansowych decyzji. Chociaż pieniądze nie zrekompensują utraty bliskiej osoby, to zagwarantują stabilny poziom życia, a to w obliczu traumy i żałoby ważny fundament bezpieczeństwa. Wracając jednak do strony formalnej, banki udzielając kredytu, nie muszą, ale mogą wymagać od kredytobiorcy polisy na życie. Prawo im tego nie zabrania, stąd niektóre instytucje z tego korzystają i zawierają taki zapis w umowie. Inne banki pozostawiają tu dowolność, co jest bardziej ryzykowne dla obu stron. Można oczywiście polemizować z takim zapisem w umowie, z którego wynika, że polisa jest wymagana, jednak wtedy bank może odmówić nam udzielania kredytu, albo przedstawić dużo gorszą ofertę kredytową. Czasem jest to zależne od innych czynników, na przykład od tego, czy kredyt bierze jedna osoba, czy para. W przypadku jednego kredytobiorcy bank może chcieć bardziej zabezpieczyć swoje interesy i oczekiwać wykupienia ubezpieczenia na życie.

Kredyt hipoteczny zatem wymaga przemyśleń na wielu obszarach i rozważenia nie tylko jak najniższej miesięcznej raty. Przy takiej decyzji należy też pamiętać o innych, którzy w efekcie naszej śmierci mogą znaleźć się w poważnych kłopotach.

Za dużo informacji?

Możemy zająć się Twoim kredytem hipotecznym.

Rozwiązujemy nawet najtrudniejsze sytuacje kredytowe.
Zobacz, jak możemy Ci pomóc!

Zobacz także

© Copyright Ambulatorium Kredytowe | MB Consulting

Nie odmawiaj sobie marzeń!

Z nami masz szansę otrzymać kredyt hipoteczny na atrakcyjnych warunkach!
Podczas krótkiej rozmowy ustalimy,
czy możemy Ci pomóc – bez opłat początkowych
i zbędnych formalności.
a hand with keys to a new house