Ocena punktowa BIK, czym jest scoring?

>>
Ocena punktowa BIK, czym jest scoring?

Każdy bank, rozpatrując wniosek kredytowy, przeprowadza wnikliwą weryfikację klienta. Analizuje jego sytuację finansową, zatrudnienie, rodzaj umowy, wiek, wykształcenie, stan cywilny, majątek, rodzaj gospodarstwa domowego. Ponadto, oblicza zdolność kredytową i sprawdza zapisy w Biurze Informacji Kredytowej. Historia kredytowa i scoring BIK to jeden z najistotniejszych etapów weryfikacji. Ocena punktowa BIK pomaga bankom określić wiarygodność klienta i ocenić ryzyko związane z udzieleniem mu kredytu.

Ocena scoringowa i informacje widniejące w BIK, mają ogromny wpływ na decyzję banku. Dlatego, warto zadbać, aby były jak najlepsze. Co to jest scoring? Na czym polega ocena punktowa BIK? Jaka ocena scoringowa jest dobra? Jak zdobyć punkty kredytowe? Chcesz poznać odpowiedzi na te pytania? Zapraszamy do lektury…

Czym jest ocena punktowa BIK?

Biuro Informacji Kredytowej zbiera i udostępnia instytucjom bankowym, informacje o tym, jak wygląda historia finansowa poszczególnych kontrahentów. Czy występowały opóźnienia w spłacie zobowiązań, czy wszczęto procesy windykacji, a także, ile zapytań o uzyskanie kredytu w bankach, złożył konsument. W ocenie rzetelności klienta pomaga system punktacji, w skali od 0 do 100. Wynik w określonym przedziale wskazuje na pozytywny lub negatywny obraz klienta. Im lepsza przeszłość kredytowa, tym lepszy scoring BIK.

Co to w ogóle jest scoring?

Nazwa pochodzi z języka angielskiego, gdzie słowo “scoring”, oznacza po prostu “punktację”. Ocena scoringowa jest sumą punktów, które system przyznaje za poszczególne elementy. Punktacja BIK jest bardzo prosta do odczytania i interpretacji. Przyjmuje się, że:

Ocena od 0 do 59 punktów określa złą zdolność kredytową i taka ocena scoringowa, może spowodować, że bank uzna klienta za osobę niewiarygodną. Taki klient, nie ma raczej szans na uzyskanie kredytu, bez pomocy specjalisty.

Ocena od 60 do 80 punktów to teoretycznie dobry wynik scoringowy, lecz niepewny, gdyż zaledwie kilka opóźnień w spłacie raty, wystarczy, aby wskaźnik zmalał.

Ocena od 80 do 100 punktów to bardzo dobry scoring BIK, który przedstawia klienta w dobrym świetle i oznacza, że bez obaw można udzielić mu kredytu. Osoby z taką punktacją, mają największe szanse uzyskać samodzielnie kredyt, na jeszcze lepszych warunkach, niż poprzednio.

W jaki sposób banki i instytucje finansowe wyliczają ocenę punktową?

Scoring kredytowy, punktacja BIK wyliczana jest w oparciu o formułę matematyczną, a wiarygodność klienta, oceniana jest poprzez porównanie jego profilu, z profilami klientów, którzy otrzymali kredyt. Rejestr BIK ma szerokie kompetencje. Zbiera informacje na temat udzielanych kredytów i monitoruje historię ich spłaty. Co wpływa na scoring kredytowy?

11% – Aktywność kredytowa –  czyli m.in. ilość posiadanych dotychczas zobowiązań, ale w tym przypadku bardziej liczy się jakość, a nie ilość! Najistotniejsze jest to, aby zobowiązania zostały uregulowane w terminie. Zbyt dużo zaciągniętych zobowiązań może wpłynąć negatywnie na ocenę i niestety, zupełny ich brak, również…  ponieważ brak historii kredytowej nie jest oceniany w ogóle!

9% – Limity kredytowe – czyli jak często klient sięga limitów na rachunkach osobistych. Jeśli zbyt często, budzi ryzyko kredytowe i obniża swój scoring.

75% – Jakość kredytów – to przede wszystkim terminowość. Nawet jeśli klient wypadł słabo w innych kategoriach, ale spłacał zobowiązania regularnie i terminowo, tp może uzyskać całkiem dobry scoring. Jakość ma największy wpływ na ocenę. Choć opóźnienia zapisywane są w przedziałach: 0-30, 31-90 lub 91-180 dni, to nawet niewielkie opóźnienia, skutkują dodatkowym wpisem w rejestrze.

5% – Ubieganie się o kredyt – to, jak często klient starał  się o finansowanie w banku, ma najmniejszy wpływ na ocenę, ale jednak ma. Jeśli w krótkim czasie wnioskowano o kredyt w kilku bankach i żaden nie został przyznany, to nie wróży najlepiej i może negatywnie wpłynąć na ocenę scoringową.

Kredyt hipoteczny bez BIK?

Wydaje Ci się, że nie masz szans na kredyt hipoteczny?

Brak zdolności kredytowej ich nie przekreśla -
Zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić!

Zobacz także

© Copyright Ambulatorium Kredytowe | MB Consulting

Nie odmawiaj sobie marzeń!

Z nami masz szansę otrzymać kredyt hipoteczny na atrakcyjnych warunkach!
Podczas krótkiej rozmowy ustalimy,
czy możemy Ci pomóc – bez opłat początkowych
i zbędnych formalności.
a hand with keys to a new house